עדכון בנושא חוק ריבוי דירות, אוגוסט 2017

ביום 6.8.17, ביטל בג"צ את חוק מיסוי דירה שלישית, תוך מתיחת ביקורת חריפה על אופן חקיקתו. שר האוצר מיהר להודיע, כי נוסח החוק יוחזר לועדת הכספים של הכנסת לדיון בו לקראת אישורו בקריאה שניה ושלישית עוד בתקופת הפגרה. הערכה אחרת, אשר נראית לי סבירה יותר, היא שאישור החוק אינו צפוי לפני סוף 2017. הדעה הרווחת היא שיוכנסו שינויים מהותיים בחוק,