ביום 6.8.17, ביטל בג"צ את חוק מיסוי דירה שלישית, תוך מתיחת ביקורת חריפה על אופן חקיקתו.

שר האוצר מיהר להודיע, כי נוסח החוק יוחזר לועדת הכספים של הכנסת לדיון בו לקראת אישורו בקריאה שניה ושלישית עוד בתקופת הפגרה.

הערכה אחרת, אשר נראית לי סבירה יותר, היא שאישור החוק אינו צפוי לפני סוף 2017.

הדעה הרווחת היא שיוכנסו שינויים מהותיים בחוק, כגון הטלת המס על בעלים של 3 דירות, ולא 2.5, וכן בנוגע לגובה המס.

האם כדאי למהר למכור כיום את הדירה השלישית? לא.

מכירה כיום לא תזכה את המוכר בהטבות שהיו קבועות בחוק במכירה בתקופה הקובעת, הטבות שיש להניח שיכללו בחוק גם בנוסחו המתוקן.

אם מכרתם וזכיתם בהטבות? האם הנכם צפויים להדרש ע"י רשות המיסים להשיב את כספי ההטבה? סביר להניח שלא. כאשר הוענקה ההטבה היה החוק בתוקף, וביטול החוק אינו חל רטרואקטיבית.

האם כדאי לנצל את תקופת ההמתנה הנוכחית על מנת להעביר לקרוב ללא תמורה את הזכויות בדירה השלישית או במחצית הדירה, אשר מכניסה אותך לתחולתו של המס?

מכירה כזו לא תזכה אותך בהטבה כלשהי, אבל היא עשויה לשחרר אתכם מנטל המס. כמו בכל פעולה במקרקעין, יש לבחון את מכלול היתרונות והחסרונות של הפעולה טרם ביצועה.