About עורכת דין רות דונר

This author has not yet filled in any details.
So far עורכת דין רות דונר has created 2 blog entries.

הטעית וגם גזלת? טעויות בשכר שהעובד משלם עליהן

בעקבות מספר פרשיות שחשפו את התנהלות המדינה במקרה של טעות בשכר, עו"ד רות דונר מבקשת ליידע את העובדים, שהמדינה לא רשאית לתקן טעויות באמצעות שליחת יד לשכרם. על הכללים והנהלים שהמדינה מחויבת לנקוט לפני שהיא מתחילה בקיזוזים. בזמן האחרון נחשפנו למספר פרשיות עגומות בנוגע לעובדי הוראה, אשר בוקר בהיר אחד נדהמו לגלות שמשכורתם התאפסה לחלוטין או קרוב לכך. הסתבר, שלאורך

 המדריך השלם לפיטורים חוקיים

כולם כבר יודעים, כי עובד מפוטר זכאי להודעה מוקדמת ולפיצויי פיטורים בהתאם לתקופת עבודתו. אבל, האם ידעתם, כי בנוסף לכך, הפסיקה קבעה, כי על הליך הפיטורים להתבצע על ידי המעביד בתום לב ובאופן המכבד את העובד והנוהג בו בהגינות? הפסיקה אף קבעה, כי במקרים בהם בוצעו פיטורים בחוסר תום לב, באופן שהתנהלו באופן שלא ראוי ולא מכבד את העובד, די

Go to Top