דילמת ההתאגדות של עסקים חברתיים

עסק חברתי הוא ארגון היברידי – צירוף המילים "עסק" ו"חברתי" נשמע כמעט כאוקסימורון – איפכא מסתברא, שכן המחוקק הישראלי ראה לנגד עיניו מן הצד האחד עסקים שמטרתם עשיית רווח עבור בעלי המניות שלהם ומן הצד השני ארגונים ללא כוונת רווח, שמטרתם מתן מענה לצורך חברתי. בשנים האחרונות הולכת וגוברת הקריאה לראיה של עסקים כחלק מהקהילה. המילים "אחריות תאגידית" הפכו