About עורכת דין גל שדה

This author has not yet filled in any details.
So far עורכת דין גל שדה has created 2 blog entries.

דיני עמותות: מוסדות העמותה וסמכויותיהם; אחריות חברי הועד

מוסדות העמותה וסמכויותיהם, ואחריות חברי הועד 1.         כללי: פעילותה של עמותה מוסדרת בחוק העמותות תש"ם – 1980 (להלן: "החוק"). החוק, למרות שנחקק יחסית מאוחר, בשנת 1980, ולמרות שבמהלך השנים הוכנסו בו תיקונים, נתפס כלאקוני וכלא מספק תשובה לשאלות בסיסיות רבות הקשורות בעמותות ובכללן בנושא אחריותם של נושאי משרה בעמותות. במסגרת הביקורת שהוטחה כלפיו נאמר, בין השאר, כי כאשר חוקק,

דיני עמותות: תקנון עמותה

דין התקנון כהגדרתו עפ"י סעיף 9 לחוק העמותות תש"ם – 1980 (להלן: "החוק") "כדין חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם", על כל משתמע מכך. ככזה מוטלות עליו כל הוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973, לרבות, ובעיקר, החובה הבסיסית העוברת כחוט השני בחוק החוזים, ואשר ניתן לה ביטוי מקיף ביותר בפסיקה, והיא  - החובה לנהוג בתום

Go to Top