About digiadmin

This author has not yet filled in any details.
So far digiadmin has created 4 blog entries.

אחריות מנהלים ונושאי משרה באלכ"רים

חוק העמותות, התש"מ-1980 (להלן: "חוק העמותות") אינו מגדיר כלל מיהו "נושא משרה" בעמותה. לעומתו, חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מגדיר גם מיהו דירקטור (חבר בדירקטוריון של חברה), וגם מיהו נושא משרה בחברה (מנכ"ל, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סגן מנכ"ל, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנכ"ל). במאמר זה

האורגנים בעמותה / חברה לתועלת הציבור

החוק מחייב תאגידים מכל סוג שהוא (חברה, עמותה, חברה לתועלת הציבור, אגודה שיתופית) לקיים אורגנים / מוסדות מסויימים, ומאפשר להם לקיים אורגנים נוספים, על פי שיקול דעתם. במאמר זה נסקור את האורגנים המחוייבים על פי חוק בעמותה ובחברה לתועלת הציבור (חל"צ), ונעמוד על ההבדלים ביניהם.

כל מה שרצית לדעת על חגים

לקראת חג הפסח הקרב אלינו, נקדיש הפעם את הניוזלטר שלנו לנושא תשלום דמי חגים לעובדים, עבודה בערבי חג ובחול המועד, שי לחג ועוד – ובקיצור, כל מה שרציתם לדעת על חגים ולא העזתם לשאול. כללי עובדים במשכורת, דהיינו, עובדים המקבלים את שכרם על בסיס חודשי, יקבלו שכר מלא גם עבור חודש שחלו בו ימי חג. לפיכך, הנושא של זכאות לתשלום

2017-09-16T15:45:24+00:00By |ניוזלטרים|

עידכוני חקיקה – דיני עבודה

לקוחות יקרים, לקראת הכנת משכורות חודש יולי 2016, חשוב שתהיו מודעים למספר חידושי חקיקה שנכנסו לתוקף: מספר שנות העסקה ימי חופשה נטו עבור 5 ימי עבודה בשבוע ימי חופשה נטו עבור 6 ימי עבודה בשבוע 1-5 החל מיום 1.7.16 – 11 ימים החל מיום 1.7.16 – 13 ימים החל מיום 1.1.17 – 12 ימים החל מיום 1.1.17 – 14

2017-09-18T03:46:32+00:00By |דיני עבודה|
Go to Top